Adoptie namen van Joodse Hardenbergers

De vraag van een inwoner aan Hardenberg of de gemeente de namen van Hardenberger joden wil adopteren op het Holocaust Namenmonument in Amsterdam is door B&W positief beantwoord. Na veel onderzoek zijn 170 namen geteld van Joodse inwoners die in de huidige gemeente Hardenberg zijn geboren en zijn vermoord in de vernietigingskampen, of die elders zijn geboren maar zijn weggevoerd toen ze in Hardenberg verbleven en daarna zijn vermoord.

Het adopteren kost 50 euro per naam, zodat de gemeente in totaal 8.500 euro zal overmaken aan de penningmeester van het Nederlands Auschwitz Comité dat het initiatief heeft genomen om tot de oprichting van het monument te komen. Het adoptiegeld is bestemd voor onder meer onderhoud, communicatie en educatie.