/

Advies: stoppen met Jeugdlintjes

De eerste Jeugdlintjes van de gemeente Hardenberg zijn 20 november 2017 uitgereikt, op de internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Nu, vier jaar later, heeft een evaluatie plaatsgevonden van nut en kosten van de uitreiking.

Uit deze evaluatie blijkt dat het aantal aanmeldingen elk jaar is gedaald en dat er steeds meer tijd en geld gestoken moest worden om geschikte kandidaten te vinden. Zelfs zoveel, dat vorig jaar twee keer zoveel is uitgegeven dan de 2.000 euro die beschikbaar waren. Advertenties, spandoeken en filmpjes, alles is uit de kast gehaald om jongeren te vinden die het verdienden in het zonnetje te worden gezet voor hun belangeloze inzet voor de maatschappij, maar het aantal aanmeldingen bleef gering. Bovendien hebben de jongeren er zelf niet zoveel belang bij om in het middelpunt te staan, zo blijkt uit de evaluatie.

Het instellen van het Jeugdlintje was een initiatief van CDA-raadslid Rick Brink, met als doel jongeren tot 18 jaar te waarderen die hun talenten op een goede manier hebben ingezet in de gemeente Hardenberg. Dat leverde lintjes op voor kinderen die hun zieke moeder bijstaan, asielzoekers ondersteunen en financiële acties op touw zetten om ziektes te bestrijden.

Nu er andere manieren zijn om jongeren te waarderen, bijvoorbeeld via sport en mantelzorg, het aantal aanmeldingen gering blijkt en de kosten stijgen kan beter gestopt worden met het uitreiken van jeugdlintjes, menen B&W. De gemeenteraad zal later dit jaar hierover een besluit nemen.