Jonkhans van raad naar water

Het voormalige PvdA-raadslid Rein Jonkhans uit Hardenberg zoekt zijn heil in het waterschapsbestuur. Hij staat kandidaat voor Water Natuurlijk, de grootste fractie in het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Jonkhans staat op nummer drie van de kandidatenlijst. Water Natuurlijk bezet momenteel zes

Rookvrij

Nog even en de bezoekers van de bibliotheek in Hardenberg hoeven niet meer door een walm van tabaksrook het LOC+ te betreden. B&W willen de Algemene Plaatselijke Verordening aanvullen met een artikel over een verbod op rookgassen. Nu al moet de ingang

Ouders bezorgd over stoppen specialistische jeugdzorg

De overstap van oude naar nieuwe specialistische GGZ-zorgaanbieders in de gemeente Hardenberg heeft dinsdag tijdens de raadsvergadering voor flink wat emotie gezorgd. Zelfs voor tranen. Ouders en zorgaanbieders spraken de raad toe over ‘een ramp’ die dreigt te ontstaan. De gemeente moest

Geen wapens voor Boa’s

De Boa’s in Hardenberg krijgen (voorlopig) geen wapenstok en handboeien. Een motie van DOEN’22 waarin B&W werden opgeroepen de buitengewone opsporingsambtenaren te bewapenen werd dinsdagavond op het laatste moment door de politieke partij aangehouden. Dat de motie niet in stemming werd gebracht

Hardenberg kiest voor noodfonds

De gemeenteraad van Hardenberg wil de komende twee jaar een noodfonds vullen met 5 miljoen euro. Dat fonds is bestemd om inwoners, verenigingen en instanties financieel te helpen als ze in moeilijkheden zijn gekomen door de hoge energielasten en de hogere voedsel-

Gemeente blij met reactie op taalactie Snapt u ons

“De brievenactie Snapt u ons? van de gemeente Hardenberg is geen succes”, beweerde RTV Oost op 30 september. Nu, ruim een maand later, schrijft de gemeente zelf dat er veel reacties zijn ontvangen en toont burgemeester Offinga zich tevreden met de reacties.

Huurkorting vanwege corona

Huurders van gemeentelijk vastgoed die zwaar getroffen zijn door de coronapandemie worden onder voorwaarden financieel ondersteund, zo hebben B&W besloten. De bedoeling is dat hierdoor de kans wordt vergroot dat de huurders financieel gezond blijven. De financiële gevolgen voor de gemeente worden

Adoptie namen van Joodse Hardenbergers

De vraag van een inwoner aan Hardenberg of de gemeente de namen van Hardenberger joden wil adopteren op het Holocaust Namenmonument in Amsterdam is door B&W positief beantwoord. Na veel onderzoek zijn 170 namen geteld van Joodse inwoners die in de huidige

Hospice krijgt bijdrage gemeente voor uitbreiding

Het hospice ’t Huis aan de Vecht in Hardenberg kan rekenen op een gift van 25.000 euro van de gemeente Hardenberg. Het bedrag is bestemd voor de uitbreiding van het hospice. Op dit moment biedt het hospice plaats aan twee gasten die

Landbouwcafé

In theater De Voorveghter in Hardenberg wordt woensdag 9 november van 20.00 uur tot plm. 22.00 uur een Landbouwcafé gehouden, georganiseerd door de gemeente. De bijeenkomst begint met het tonen van de documentaire De druppel die de melkbus heeft doen overlopen van

1 2 3 13