Boerenraadsleden bang voor vogelgriep

HARDENBERG – Langs de Vecht van De Haandrik tot Gramsbergen krijgt de rivier een nevengeul. Het zuidelijk winterbed wordt heringericht om hevige neerslag op te kunnen vangen en om een aantrekkelijk gebied te creëren voor planten en dieren. Gezien de langdurige en uitgebreide voorbereiding een voorstel om snel af te hameren, maar de boeren in de gemeenteraad dachten daar dinsdagavond anders over.

CDA-raadslid Teun Wolbink had een motie ingediend waarin stond dat door de herinrichting het aantal watervogels zal toenemen, waardoor ook de kans op vogelgriep toeneemt. Als er overlast komt moet de gemeente ingrijpen, vond de CDA’er. Op welke manier stond niet in de motie, maar in het concept werd gesproken over het gebruik maken van de nieuwste technieken, waaronder laserstralen.

Feiten niet heilig
Johan Poffers, de gedreven natuurliefhebber zoals hij zichzelf noemde, veegde als inspreker de vloer aan met de veronderstelling van Wolbink. Uit onderzoek door de vogeltellers van Sovon en de Universiteit van Wageningen was gebleken dat meer water niet zorgt voor meer vogels. “De hoeveelheid wordt verdeeld. De grote groep die nu bivakkeert bij de Loozensche Linie krijgt meer ruimte”, vertelde Poffers. Op de vraag van GL-raadslid Boshove of Wolbink de feiten vertrouwde antwoordde Wolbink: “Nee.” Volgens hem kon je met je klompen aanvoelen dat meer water zorgt voor meer trekvogels, met meer kans op vogelgriep.

Geen nieuwe natuur
Ook VVD-raadslid en melkveehouder Martijn Timmermans diende een motie in, hoewel hem dat werd afgeraden door onder meer de ChristenUnie. Net als de motie van Wolbink had zijn motie niks met het onderwerp te maken en zou het beter zijn hem op een ander moment in te dienen. Timmermans meende dat er met dit plan extra natuurgebieden worden aangelegd, die een belemmering voor de landbouw kunnen worden. Dit werd bestreden door wethouder Te Rietstap, die vond dat Timmermans geen onwaarheden in een motie moest zetten. De VVD’er vond verder dat er geen nieuwe natuur moet bijkomen, maar dat de nadruk moet liggen op het onderhoud en het beheer van de huidige natuur.
De gemeente moet volgens Timmermans bij de provincie Overijssel duidelijk maken dat zolang de toekomst voor de landbouwsector ongewis is er geen extra natuurgebieden mogen komen en dat de huidige natuurgebieden langs de Vecht onderbroken moeten blijven door agrarische gronden en niet worden gekoppeld tot één natuurgebied.

Na uitleg van B&W dat de moties de positie van Hardenberg geen goed doen in het overleg met provincie, werd zowel de motie van het CDA als die van de VVD teruggetrokken. Wel zegde het college toe de situatie van de trekvogels in de gaten te houden.