Bouwen langs de Vecht

Aan de Vecht in Heemse, tussen het voormalige notariskantoor en de stadsvilla’s-in-aanbouw, worden 5 luxe appartementen gebouwd. B&W van Hardenberg hebben deze week besloten dat begonnen kan worden met de procedure voor een bouwvergunning.

De gemeente heeft al in 2011 een overeenkomst afgesloten met Van Dijk Bouw over de bouw van appartementen naast het voormalig notariskantoor. Maar omdat het bedrijf failliet is gegaan heeft de zaak een poos stilgelegen. In 2018 is Europrojecten Nederland in beeld gekomen, één van de Bv’s van de Almelose autohandelaar Lenferink, die nieuwe plannen voor het gebied heeft. De projectontwikkelaar die namens de grondeigenaar wil bouwen heeft zowel voor de noordzijde van De Brink (voormalige garage De Jong en omgeving) als de zuidzijde (ruimte naast het voormalige notariskantoor) voorstellen ingediend.

Aan de zuidkant worden twee luxe stadsvilla’s gebouwd voor particuliere opdrachtgevers, die bijna klaar zijn, en een appartementencomplex in drie bouwlagen met vijf luxe appartementen en parkeren half verdiept onder het gebouw.

Daarna is de noordkant aan de beurt. Hier worden acht levensloopbestendige patiowoningen op het binnenterrein gebouwd en drie stadswoningen langs de Heemsermarsweg.