/

Burgemeester nog even inwoner Friesland

Burgemeester Offinga van de gemeente Hardenberg mag nog een poosje in de Friese plaats Workum blijven wonen.

Normaal gesproken moet een burgemeester in de gemeente wonen waar hij werkt, maar de gemeenteraad kan daarvan een jaar ontheffing geven. Dat jaar loopt 25 september ten einde. Na dat jaar is het voorbij, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen. In dat geval moet de Commissaris van de Koning daarover een besluit nemen nadat de gemeenteraad is gehoord. Die bijzondere omstandigheid doet zich bij Offinga voor. Hij heeft inmiddels een huis gekocht maar daar moet nog wat aan geklust worden. Naar verwachting zal hij eind dit jaar verhuizen.

De gemeenteraad heeft zich dinsdag 14 september unaniem akkoord verklaard met het verlenen van uitstel.