Boerenraadsleden bang voor vogelgriep

HARDENBERG – Langs de Vecht van De Haandrik tot Gramsbergen krijgt de rivier een nevengeul. Het zuidelijk winterbed wordt heringericht om hevige neerslag op te kunnen vangen en om een aantrekkelijk gebied te creëren voor planten en dieren. Gezien de langdurige en

Geen wapens voor Boa’s

De Boa’s in Hardenberg krijgen (voorlopig) geen wapenstok en handboeien. Een motie van DOEN’22 waarin B&W werden opgeroepen de buitengewone opsporingsambtenaren te bewapenen werd dinsdagavond op het laatste moment door de politieke partij aangehouden. Dat de motie niet in stemming werd gebracht

Hardenberg kiest voor noodfonds

De gemeenteraad van Hardenberg wil de komende twee jaar een noodfonds vullen met 5 miljoen euro. Dat fonds is bestemd om inwoners, verenigingen en instanties financieel te helpen als ze in moeilijkheden zijn gekomen door de hoge energielasten en de hogere voedsel-

Oppositie Hardenberg wil geen verhoging belasting

De vijf oppositiepartijen in de gemeenteraad van Hardenberg (PvdA, Doen22, 50plus, D66 en GroenLinks) willen niet dat de gemeentelijke belastingen komend jaar worden verhoogd. Het betreft de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten voor een gezin met twee kinderen was

Raad werkt aan noodfonds voor energiekosten

HARDENBERG – De gemeenteraad van Hardenberg neemt het initiatief om een soort noodfonds te maken voor energiekosten. Dat is de uitkomst van het raadsdebat van dinsdag. Maar niet alleen dat, er wordt ook gekeken hoe je clubs en verenigingen kunt helpen die

InBeeld: “Te weinig geld voor activiteiten asielzoekers”

HARDENBERG – Organisaties van vrijwilligers die activiteiten ontplooien voor AZC-bewoners in Hardenberg moeten vanaf volgend jaar niet meer samen, maar ieder voor zich subsidie aanvragen. Dat beweert de stichting InBeeld in een brandbrief aan de gemeenteraad. Het betreft InBeeld zelf, de Bibliotheek

Extra energietoeslag voor grotere groep inwoners

HARDENBERG – Huishoudens die tot 130% van het bijstandsniveau verdienen, krijgen van de gemeente een energietoeslag. Eerst was dat 800 euro, nu komt daar 500 euro bij. Het raadsvoorstel over de energietoeslag leek dinsdag een eenvoudig hamerstuk te worden, maar de beraadslagingen

Raad tevreden over voorstel energietoeslag

HARDENBERG – “Laat de bevolking weten wat we doen, dat we ermee bezig zijn”, vertelde CDA-fractievoorzitter Elma Soeten dinsdag tijdens de oriënterende raadsvergadering in Hardenberg. Ze doelde op de hulp voor mensen die in zogenoemde ‘energie-armoede’ leven. De raad stemt binnenkort over

Firma Slaat mag van de gemeenteraad doorgaan met grindwassen

SIBCULO – De gemeenteraad van Hardenberg heeft er geen bezwaar tegen dat de firma Slaat uit Sibculo een vergunning voor grindwassen aanvraagt, waardoor een illegale situatie wordt veranderd in een legale. De vier coalitiepartijen stemden voor, de vijf oppositiepartijen stemden tegen, zodat

Grindwasbedrijf gaat voor minder stank en lawaai

SIBCULO – De gemeente Hardenberg blijft bij het besluit om niet op te treden tegen de firma Slaat in Sibculo, ondanks dat de Commissie Bezwaarschriften heeft geadviseerd dat wel te doen. Slaat mag op een terrein aan Sibculoseweg volgens de vergunning zand