Jonkhans van raad naar water

Het voormalige PvdA-raadslid Rein Jonkhans uit Hardenberg zoekt zijn heil in het waterschapsbestuur. Hij staat kandidaat voor Water Natuurlijk, de grootste fractie in het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Jonkhans staat op nummer drie van de kandidatenlijst. Water Natuurlijk bezet momenteel zes

Meer graafschade door honden

Het kost even wat tijd als je dijken heb die achter elkaar gelegd de afstand Zwolle-Parijs vormen, maar de voorjaarsinspectie van de dijken van Waterschap Drents Overijsselse Delta zit er weer op. Belangrijkste conclusie: een toename van muizengangen ten opzichte van voorgaande