Compromis over zorgappartementen in Circus

HARDENBERG – B&W van Hardenberg hebben vorig jaar november toestemming gegeven om in het pand Zwingel 2 in Hardenberg (voorheen partycentrum Circus) vijf appartementen te realiseren voor mensen met zorg. Een deel van het gebouw is al in gebruik als kringloopwinkel, waarin vooral mensen met een verstandelijke beperking of met psychische problemen werkzaam zijn.

De aanvraag is ingediend door stichting De Samenwerking, die ook een kringloopwinkel aan de Bruchterweg in Hardenberg bezit. Aanvankelijk was het de bedoeling zes appartementen in het voormalige partycentrum te realiseren, maar daar was de buurt niet blij mee. Enkele buurtbewoners hebben dan ook een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van B&W. De commissie Bezwaarschriften heeft de omwonenden gelijk gegeven. Het is namelijk niet duidelijk of het zorgwoningen zijn of woningen waar behalve mensen die zorg nodig hebben ook anderen kunnen wonen. Als dat laatste het geval is vreest de buurt dat er wel eens overlast zou kunnen ontstaan.

Om zowel de kool als de geit te sparen heeft de gemeente een compromis bedacht waarin stichting De Samenwerking toestemming krijgt voor de bouw van vijf appartementen, maar waaraan de eis is verbonden dat de appartementen altijd bewoond moeten worden door personen met een aantoonbare zorgindicatie. Of alle betrokken partijen hier tevreden over zijn moet nog blijken.