Doen’22 wil schoner en veiliger centrum

HARDENBERG – Het centrum van Hardenberg moet schoner, veiliger en toegankelijker. Dat stelde raadslid Piet-Cees van der Wel in een motie tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Het raadslid van Doen’22 is weliswaar trots op het centrum, maar er is volgens hem ook veel mis.

De pollers (beweegbare paaltjes) zijn stuk waardoor iedereen maar door het centrum kan racen, winkeliers zetten hun spullen rommelig op straat, er groeit teveel onkruid, de winkelstraten zijn hier en daar wat verzakt en er wordt veel gestolen. Boa’s hebben te weinig capaciteit om overal tegen op te treden, bovendien zijn ze ongewapend. Hij pleitte voor cameratoezicht en gewapende Boa’s (niet met vuurwapens maar bijvoorbeeld met pepperspray), een plan om samen met alle betrokkenen snel het centrum beter te maken en een meerjarenplan om ook in de toekomst het centrum schoon en veilig te houden. Winkeliers zijn het zat, vertelde Piet-Cees: er moeten duidelijke regels komen en de regels moeten beter gehandhaafd worden. Dat hij met een motie zou komen had hij blijkbaar tegen de winkeliers gezegd, want er zat een tiental op de publieke tribune.

Centrummanager
Op die tribune zat niet de centrummanager Leone Wiersma. Zij is aanspreekpunt voor ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. En dat was ook de reden dat Hans Odink van de ChristenUnie de motie ‘vreemd’ vond. Al die zaken die Van der Wel opsomde hadden met de centrummanager besproken moeten worden, die op haar beurt had moeten doorgeven waar de gemeente mee bezig is. Er wordt namelijk al gekeken of cameratoezicht mogelijk is en ook de vervanging van de pollers komt aan bod. Dat gebeurt tijdens de begrotingsvergadering, omdat daar wel een prijskaartje van drie ton aanhangt.

Odink vond dat de motie voorbij ging aan het werk van de centrummanager, dat het door zo’n motie niet opeens beter zou worden en dat aan al die zaken die Van de Wel noemde al gewerkt wordt. Voor maandag staat al een schouw op het programma, dat wil zeggen dat de gemeente met winkeliers en andere betrokkenen door het centrum trekt om te kijken wat allemaal verbeterd kan worden. Wacht dat maar af, adviseerde verantwoordelijk wethouder Te Rietstap, maar Doen’22 wilde toch de motie in stemming brengen. Het gevolg was dat de coalitie van CDA, CU, VVD en OpKoers tegen stemde (op 2 raadsleden van OpKoers na) en de oppositie in zijn geheel voor. Waar het vooral aan schort werd na de vergadering duidelijk, toen de groep winkeliers en de gemeente constateerden dat de communicatie een stuk beter kan zodat de gemeente weet wat de problemen in het centrum zijn en de centrumwinkeliers weten waar de gemeente mee bezig is.