Een raad met geheugen vergadert sneller

Het blijkt maar eens weer hoe belangrijk het is dat een fractie in een gemeenteraad mensen met ervaring heeft zitten. In Hardenberg werd in de oriënterende raadsvergadering dinsdagavond besproken hoe West-Overijssel, waartoe Hardenberg behoort, zijn energiedoelstelling kan halen. Wethouder Jan ten Kate werd bestookt met vragen, maar veelal van het niveau waarop geantwoord had kunnen worden: kijk even terug wat de raad eerder besloten heeft of als opdracht heeft gegeven.

Bijvoorbeeld de vraag waarom onderzocht wordt of er windmolens geplaats kunnen worden in de driehoek Bergentheim-Sibculo-Kloosterhaar en niet ergens anders. Antwoord: de raad heeft B&W gevraagd die plek als pilotproject te onderzoeken.
Of de vraag of Hardenberg geen windmolens kan laten plaatsen op zee. Antwoord: nee, wij hebben opdracht van het Rijk om te besluiten over energieopwekking op land.
Ook de verbaasde vraag waarom Hardenberg zo hoog inzet op energieopwekking door windmolens en zonneparken, vergeleken met andere gemeenten in West-Overijssel. Antwoord: dat is de ambitie van de gemeenteraad, dat heeft de raad zelf aangegeven.

Trein op waterstof
Ter plekke werd nog even door een raadslid bedacht dat treinen op de nog aan te leggen Nedersaksenlijn Enschede-Groningen zouden kunnen rijden op waterstof. Misschien een ‘boost’ voor het project en meetellend voor de energieopgave. Mooi plan, zei Ten Kate, maar buiten de orde want het gaat over verplichte energieopwekking op land door middel van wind en zon.

Ook werd genoemd dat eerder werd gesteld dat Hardenberg weinig goede plekken voor windmolens heeft en nu opeens zes. Antwoord: dat onderzoek stamt uit 2003. In de afgelopen 18 jaar is de techniek een stuk verbeterd, kunnen windmolens hoger worden gebouwd en is meer mogelijk.

Wat nog wel als nieuwe optie door Ten Kate werd genoemd is het laten bouwen van windmolens in andere gemeenten in West-Overijssel. Kampen wil wel voor anderen bouwen, maar moet daar wat voor terugkrijgen. Of dan andere gemeenten bijvoorbeeld extra zonneparken moeten aanleggen of dat Kampen geld wil ontvangen is nog niet bekend.