Einde stichting Present

Stichting Present Hardenberg stopt ermee. De Hardenberger tak van deze landelijke stichting is 13 jaar geleden begonnen als een soort makelaar in vrijwilligerswerk, met als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Dat lukte echter steeds minder, want in tegenstelling tot andere plaatsen waar Present actief is kon de Hardenberger stichting de afgelopen jaren te weinig vrijwilligers activeren en onvoldoende projecten uitvoeren.

Het bestuur van Present heeft daarom besloten de werkzaamheden af te bouwen en de stichting op te heffen. “De stichting krijgt subsidie van de gemeente Hardenberg en giften van instellingen en particulieren. Als je dan kijkt hoe weinig projecten uitgevoerd worden dan vinden we het uit oogpunt van goed rentmeesterschap niet langer verantwoord om door te gaan”, meent het lokale bestuur.

De komende weken worden de werkzaamheden afgebouwd, waarna op 31 december Present de deuren sluit. Op een nog nader te bepalen datum wordt de stichting volgend jaar officieel opgeheven.