Extra energietoeslag voor grotere groep inwoners

HARDENBERG – Huishoudens die tot 130% van het bijstandsniveau verdienen, krijgen van de gemeente een energietoeslag. Eerst was dat 800 euro, nu komt daar 500 euro bij.

Het raadsvoorstel over de energietoeslag leek dinsdag een eenvoudig hamerstuk te worden, maar de beraadslagingen duurden langer dan verwacht. Want geldt die 130% nou inclusief het vakantiegeld (wat B&W wilden) of exclusief het vakantiegeld (waar de PvdA twee weken geleden om vroeg maar waar nu het CDA mee aan de haal ging).
Het amendement van het CDA, later ook ondertekend door zo’n beetje de hele gemeenteraad, zou betekenen dat in feite de grens niet bij 130% maar bij ruim 136% zou komen te liggen. Daar was geen financiële dekking voor, “maar dan moeten we dat maar uit de reserves halen”, vertelde CDA-fractievoorzitter Elma Soeten.

Naast dit amendement was er nog een amendement over uitwonende studenten die ook in aanmerking moeten komen voor de energietoeslag (voorstel GroenLinks), een motie over het samenstellen van teams die mensen met financiële problemen actief gaan benaderen over besparingen en energiekosten (voorstel D66) en een motie om de inwoners van de gemeente Hardenberg via een groter communicatieplan dan gebruikelijk is duidelijk te maken, wie recht heeft op financiële hulp (voorstel GroenLinks).

Zowel de twee amendementen als de beide moties werden met ruime meerderheid aangenomen. Alleen een motie van D66, over het ontwikkelen van een visie op het bestrijden van energiearmoede, werd bijna unaniem verworpen. Dinsdag 11 oktober wordt een extra vergadering gehouden over energiearmoede en volgens de andere partijen was het beter dat dit voorstel tot die datum werd aangehouden. Toen hij toch in stemming werd gebracht kreeg D66-raadslid Jacco Rodermond alleen steun van Piet Cees van der Wel (Doen’22) en een lid van de fractie van OpKoers.