Firma Slaat mag van de gemeenteraad doorgaan met grindwassen

SIBCULO – De gemeenteraad van Hardenberg heeft er geen bezwaar tegen dat de firma Slaat uit Sibculo een vergunning voor grindwassen aanvraagt, waardoor een illegale situatie wordt veranderd in een legale. De vier coalitiepartijen stemden voor, de vijf oppositiepartijen stemden tegen, zodat het voorstel van B&W met 23 tegen 7 stemmen werd aangenomen.

Op het terrein van de firma Slaat in Sibculo wordt zand en grind van elders verwerkt. Dat is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Ook maakt het bedrijf te veel lawaai omdat er veel grind wordt verwerkt, er wordt met een lawaaiig aggregaat gewerkt in plaats van met elektriciteit, er wordt te veel fijnstof geproduceerd en het bedrijf heeft het water van de zandwinplas vervuild. Bovendien zou volgens de vergunningen van het terrein een natuurgebied gemaakt moet worden nadat de zandwinning was gestopt. Dat laatste is niet gebeurd. Buurtbewoners hebben bij de gemeente aan de bel getrokken omdat die wilde proberen of het bedrijf gelegaliseerd kon worden. De commissie Bezwaarschriften gaf de buren gelijk en adviseerde om op te treden tegen Slaat.

Werken aan minder overlast
Het bedrijf heeft daarop allerlei maatregelen getroffen zodat niet meer lawaai wordt gemaakt dan is toegestaan, het aggregaat wordt vervangen door een aansluiting op het elektriciteitsnet, er komt een grondwal rond het bedrijf zodat het aan het zicht wordt onttrokken en er wordt met een kleinere zeef gewerkt zodat er minder grind verwerkt kan worden.
Volgens B&W kan het bedrijf nu wel aan de voorwaarden voldoen zodat de firma Slaat een omgevingsvergunning kan aanvragen om het werk legaal te maken.
De gemeenteraad ging daar dinsdagavond in meerderheid in mee, hoewel enkele raadsleden aangaven dat de hele zaak hen boven de pet ging.

Te ingewikkeld
Annie Kelder van OpKoers Kelder vertelde dat haar partij de aanvraag eigenlijk niet goed kon beoordelen. Ze wilde graag van wethouder Breukelman horen of de zaak juridisch houdbaar is, met andere woorden of de gemeente niet wordt teruggefloten door de rechter als de gemeenteraad voor het voorstel van B&W stemt. “Wij denken dat het houdbaar is”, was de reactie van de wethouder “maar geven geen 100% garantie.”

Wat bij de coalitiepartijen CDA, OpKoers, CU en VVD zwaar woog was de werkgelegenheid. Als het bedrijf niet gelegaliseerd kan worden verdwijnen een tiental arbeidsplaatsen, is de verwachting. De oppositiepartijen begrepen dit argument maar wisten ook dat wanneer de grindwasserij niet op de huidige plek voortgezet kan worden, het bedrijf dan naar een industrieterrein kan verhuizen waardoor er geen arbeidsplaatsen verdwijnen.

Niet passend te maken
De oppositiepartijen PvdA, Doen’22, GroenLinks, D66 en 50Plus vonden bij monde van Jacco Rodermond (D66) de belangen van de omgeving, van de natuur en van het vertrouwen in een betrouwbare overheid belangrijker dan die van de individuele ondernemer. “Hier wordt een situatie passend gemaakt die niet passend is”, meende Rodermond.

Bert Gelling van coalitiepartij VVD liet een ander geluid horen. Hij vond het geen fraai dossier, de afwerking duurde te lang en de ondernemer was niet duidelijk geworden wat de gemeente nou eigenlijk van hem wilde. “De vraag is of wij vinden dat de ondernemer op deze plek dit werk kan uitvoeren. Wij vinden van wel. Als raad nemen we een politiek besluit, laat de rechter maar oordelen of aan alle regels is voldaan.”

(foto: buurtbewoner Bert Bakhuis, die de raad toesprak over de overlast van de firma Slaat)