/

Geen extra troostbomen

Er is weinig behoefte aan troostbomen, blijkt uit onderzoek door de gemeente Hardenberg. Daarom worden deze gedenktekens voor prematuren niet op andere begraafplaatsen dan De Larikshof in Rheeze geplaatst. Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2020 had wethouder Luiten dat onderzoek toegezegd, vooral op aandringen van 50+.

Een troostboom is een plek om prematuren te gedenken: kinderen die overleden zijn binnen een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken. Ter nagedachtenis wordt een vlindertje aangebracht in een boomvormige constructie, met daarin naam en datum gegraveerd. Op
begraafplaats De Larikshof is zo’n troostboom in 2019 in gebruik genomen tegelijk met de mogelijkheid van prematurengrafjes. In de andere kernen met een gemeentelijke begraafplaats is zo’n voorziening er niet.

De gemeente heeft gekeken naar het gebruik van deze voorziening op De Larikshof en vragenlijsten gestuurd naar de besturen van Plaatselijk Belang, verloskundigenpraktijken en uitvaartondernemers in Balkbrug, Dedemsvaart en Gramsbergen, de andere kernen met een gemeentelijke begraafplaats. Het blijkt dat op De Larikshof één keer gebruik is gemaakt van de troostboom en dat vier keer gebruik gemaakt is van een prematurengrafje. Uit de vragenlijsten komt eenzelfde beeld naar voren.
B&W willen dan ook op die begraafplaatsen wel een gedeelte bestemmen voor prematurengrafjes, maar geen troostbomen plaatsen.