Geen starterwoningen voor beleggers

De gemeente Hardenberg wil dat kopers van gemeentelijke kavels minimaal 3 jaar in het huis gaan wonen dat op die kavel wordt gebouwd. Tot nu toe is die periode zes maanden. Met deze maatregel voorkomt de gemeente dat de huizen, die vaak bedoeld zijn voor starters, wegvloeien naar beleggers.

Het project ‘De Meesters van Almelo’ aan de Bornerbroeksestraat in Almelo is zo’n project waar B&W van Hardenberg zich aan ergeren. De zeven geschakelde woningen moeten nog gebouwd worden, maar ze zijn al niet meer te koop voor mensen die op zoek zijn naar een eigen huis omdat een belegger ze heeft gekocht. Wat overblijft voor de teleurgestelde aspirant-kopers is een van deze woningen huren.
De gemeente heeft signalen ontvangen dat ook in Hardenberg op deze manier woningen voor starters in handen van beleggers komen.

Het blijft wel mogelijk ontheffing aan te vragen bij B&W als blijkt dat de verplichting niet gehandhaafd kan worden.