Geen wapens voor Boa’s

De Boa’s in Hardenberg krijgen (voorlopig) geen wapenstok en handboeien. Een motie van DOEN’22 waarin B&W werden opgeroepen de buitengewone opsporingsambtenaren te bewapenen werd dinsdagavond op het laatste moment door de politieke partij aangehouden.

Dat de motie niet in stemming werd gebracht kwam doordat andere raadsleden vonden dat ze niet genoeg informatie hadden. Burgemeester Offinga raadde de motie zelfs af. “Als Zwolle en Deventer hebben aangegeven dat ze dit niet willen, terwijl daar toch echt meer aan de hand is, dan moeten wij als Hardenberg ‘gewoon’ doen”, vond hij. “De Boa’s moeten de-escalerend te werk gaan, ervoor zorgen dat zaken niet uit de hand lopen. Er wordt geïnvesteerd in hun opleiding, ze krijgen veiligheidsvesten, maar geweldsmiddelen horen bij de politie.”

Dat DOEN’22 met de motie op de proppen kwam heeft te maken met de onveilige situaties van enkele weken geleden in Hardenberg-centrum, die door een klein groepje asielzoekers werd veroorzaakt, maar ook met een incident van afgelopen week. “Er was een geweldsincident waarbij een Boa gewond is geraakt. Het was belangrijk geweest als hij zich had kunnen verdedigen. Boa’s moeten wel veilig hun werk kunnen doen”, vond fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel.

De motie werd door de tweemansfractie aangehouden tot rest van de raad voldoende is geïnformeerd.