Geld nodig voor verhuizing hockey

Eind maart is bekend gemaakt dat er een nieuw schoolgebouw komt voor openbaar- en gereformeerd onderwijs in Hardenberg-Marslanden. Naast de scholen is plek voor hockeyclub GZG, die meer velden nodig heeft. Op sportpark De Boshoek is geen extra ruimte zodat verhuizen noodzakelijk is. Deze week is duidelijk geworden dat de aankoop van bouwgrond en de verhuizing van de hockeyers zeker 3,2 miljoen euro gaat kosten.

In de Marslanden delen nu nog de christelijke basisschool De MarsWeijde en de openbare basisschool De Kern het onderwijsgebouw De Matrix. Dat gebouw is te klein geworden voor beide scholen. De Kern verhuist naar de nieuwebouw, samen met een tweede vestiging van de gereformeerde basisschool Ds. Doekes. De Matrix blijft dan over voor De MarsWeijde.

De verhuizing van GZG is nodig omdat de hockeyclub meer velden nodig heeft, maar daarvoor is geen ruimte op sportpark De Boshoek. Na de verhuizing wordt het huidige hockeyveld omgebouwd tot een kunstgrasveld voor voerbalvereniging HHC, die ook ruimtegebrek heeft. Voor de verplaatsing van de hockeyvereniging, het aanleggen van twee speelvelden inclusief omheining en verlichting plus de bouw van kleedaccommodatie en een clubgebouw is globaal een investering nodig van 1,6 miljoen. Dat bedrag kan nog hoger worden omdat dit exclusief btw is en de kans bestaat dat de btw niet of niet helemaal teruggevorderd kan worden.

De gemeenteraad heeft ruim 5 miljoen euro gereserveerd voor de bouw van een nieuwe school in de wijk De Marslanden, maar er was nog geen rekening gehouden met de aankoop van de grond. Ook moeten er nieuwe wegen komen om de school en de sportvelden te kunnen bereiken. Voor de grondaankoop, het bouwrijp maken van de grond en het voorbereiden van de bouwplannen moet ook zo’n 1,6 miljoen euro op tafel komen.

De gemeenteraad zal eerst het voorstel in een oriënterende ronde bespreken waarna op dinsdag 6 juli het definitieve besluit genomen kan worden.