Gemeente blij met reactie op taalactie Snapt u ons

“De brievenactie Snapt u ons? van de gemeente Hardenberg is geen succes”, beweerde RTV Oost op 30 september. Nu, ruim een maand later, schrijft de gemeente zelf dat er veel reacties zijn ontvangen en toont burgemeester Offinga zich tevreden met de reacties. Het blijkt dat Hardenbergers liever achter de computer hun mening geven dan die op papier te zetten.

De gemeente heeft begin september een brievenactie op touw gezet om erachter te komen hoe de gemeentelijke communicatie verbeterd kan worden. Er werden 320 brieven verstuurd, voorzien van retourenvelop, met het verzoek om te reageren op de gemeentelijke teksten in brieven en op de website. Drie weken later was geen enkele envelop retour ontvangen, maar nu blijkt de gemeente toch ruim 100 reacties ontvangen te hebben, waarvan het overgrote deel online, via de meldknop op de gemeentelijke site.

“Meer dan de helft van de reacties was positief. Verder meldden inwoners vooral moeilijke woorden of te veel informatie. We hebben zoveel mogelijk gelijk aangepast. De meldknop op de website blijft staan. Zodat inwoners ook na de actie hun mening kunnen geven”, laat de gemeente weten.

Taalcoach Herma Jacobs vertelt, dat op alle negatieve reacties inmiddels actie is ondernomen. “Bijvoorbeeld spelfouten, informatie die mist of moeilijke woorden zijn meteen aangepast. Andere opmerkingen hebben we doorgegeven aan de afdelingen. Die gaan ermee aan de slag. De meldingen zijn anoniem binnen gekomen. Daarom kunnen we de melders geen persoonlijk bericht sturen dat we wat met hun reactie hebben gedaan. We hopen dan ook dat mensen dit bericht lezen, zodat ze weten dat we ermee aan de slag zijn gegaan.”