Grindwasbedrijf gaat voor minder stank en lawaai

SIBCULO – De gemeente Hardenberg blijft bij het besluit om niet op te treden tegen de firma Slaat in Sibculo, ondanks dat de Commissie Bezwaarschriften heeft geadviseerd dat wel te doen. Slaat mag op een terrein aan Sibculoseweg volgens de vergunning zand afgraven, maar al het zand is al afgegraven. Volgens de vergunning zou Slaat van het gebied een natuurterrein moeten maken, maar dat is niet gebeurd. In plaats daarvan heeft Slaat een grindwasser op het terrein geplaatst, waar grind van elders wordt aangevoerd dat daar wordt schoongemaakt. Een inwoner van Sibculo heeft daar bezwaar tegen gemaakt omdat hij last heeft van stank, lawaai en fijnstof. Bovendien werkt het bedrijf ook op tijden dat het niet mag, zoals voor ’s morgens 7.00 uur, zodat van een gezonde nachtrust geen sprake is.

Minder lawaai en stank
De gemeente weet dat het bedrijf een verwerkingscapaciteit heeft van 500 ton grind per dag en een jaarproductie van 165.000 ton, waarmee het bedrijf als ‘grote lawaaimaker’ wordt beschouwd. Toch wil de gemeente het bedrijf geen boete opleggen en ervoor zorgen dat de activiteiten worden beëindigd, omdat de firma Slaat ondertussen een aangepaste aanvraag heeft ingediend. Het bedrijf wil geen 500 ton per dag verwerken maar 300 ton. Hierdoor valt het bedrijf niet meer in de categorie ‘grote lawaaimaker’. De grindwasinstallatie zou op een dieselaggregaat worden aangesloten, maar dat wordt nu het elektriciteitsnetwerk. Minder lawaai en minder stikstofuitstoot, zegt de gemeente. Er wordt nog wel wat schade toegebracht aan Natura 2000-gebied De Engbertsdijksvenen, veroorzaakt door shovels en door vrachtwagens die grind aan- en afvoeren, maar dat is in de ogen van de gemeente zo extreem laag dat een Natuurbeschermingsvergunning niet nodig is.

Geen bezwaar
De gemeenteraad moet nog een Verklaring van Geen Bedenking (VVGB) afgeven. In 2021 heeft de raad dat geweigerd, omdat de rechtbank in Zwolle zich nog over de zaak moest buigen. Nu wordt de VVGB opnieuw aan de raad voorgelegd, ondanks dat de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan, omdat door de aanpassingen van de firma Slaat het mogelijk is het bedrijf legaal te maken.

Net als na het vorige grote grindwasprobleem bij de firma Jacobs in Balkbrug, enkele jaren geleden, zegt de gemeente dat wordt teruggekeken op een langdurige en ingewikkelde kwestie, die veel tijd en energie heeft gevraagd van alle betrokkenen. “We willen daarom dit proces evalueren zodat we hier van kunnen leren”, aldus het ambtelijk advies.