Hardenberg heeft financiën op orde

HARDENBERG – B&W van Hardenberg kunnen de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2023 aanbieden. Er is zelfs een positief saldo van een half miljoen. Ook in de jaren daarna houdt de gemeente geld over, wat naar de algemene reserve gaat. Die groeit in de komende jaren weer verder naar ongeveer 98 miljoen euro.

Investeringen
In de begroting is een deel van de ambities uit het coalitieakkoord uitgewerkt. In totaal wil het college ruim 30 miljoen euro investeren in nieuwe activiteiten. Dit bedrag komt uit de spaarpot van de gemeente.

Er gaat bijvoorbeeld geld naar sportvoorzieningen, speelplaatsen en ontmoetingsplekken. Verder willen B&W een bijdrage leveren om zwembad De Bargn’s in Kloosterhaar open te houden, knelpunten op gemeentelijke wegen worden aangepakt, bermen worden verstevigd en recreatieve fietspaden worden verbeterd.

Voor het centrum van Dedemsvaart komt een plan voor meer sfeer en beleving en het omvormen van leegstaande panden. In Slagharen krijgen de Herenstraat en het Kerkplein een nieuwe inrichting en in oudere woonbuurten komt meer groen.

Onzeker
Of alle plannen gerealiseerd kunnen worden is nog wel onzeker, omdat niet bekend is hoe de prijsontwikkeling in het algemeen en de energieprijzen in het bijzonder zich gaan ontwikkelen.

De gemeenteraad bespreekt de begroting in de oriënterende ronde van 25 oktober en stelt de begroting vast op 8 november.