Hardenberg kiest voor duurzame energie

De gemeenteraad van Hardenberg heeft dinsdagavond groen licht gegeven om door te gaan met de RES, de Regionale Energie Strategie in West-Overijssel, met als doel in 2030 veel duurzame energie op te wekken, vooral door middel van zon en wind. De raad had ruim drie uur nodig om tot dat besluit te komen, omdat twee handen vol amendementen en moties waren ingediend om het voorstel van B&W bij te sturen.

Het overleg ging niet van een leien dakje en dat kwam niet alleen door de coronabeperkingen. Dat begon al bij inspreker Harm Schepers, voorzitter van Plaatselijk Belang Kloosterhaar. Schepers was verbaasd dat er over de RES werd gestemd terwijl het lokale overleg over de mogelijke komst van windmolens was stilgelegd vanwege corona. Dat dit twee heel verschillende zaken zijn (afspraken over hoeveel energie wordt opgewekt in West-Overijssel en overleg over plekken voor windmolens en zonneparken) was hem blijkbaar niet duidelijk geworden. Hij benadrukte in zijn inspraakbeurt nog eens de angst die in Kloosterhaar leeft om ingesloten te worden door windmolens in Duitsland, in Twente en in de gemeente Hardenberg.

Moeite met toelichting
Dat de vergadering zo lang duurde kwam ook door de raadsleden zelf, die moeite hadden hun eigen amendement uit te leggen (OpKoers) of vragen van andere raadsleden te beantwoorden (VVD). In beide gevallen moest VVD-fractievoorzitter Bert Gelling in actie komen om deze ‘haperende raadsleden’ te redden.

Zijn partij denkt dat Hardenberg te ambitieus is, vooral omdat deze gemeente meer dan gemiddeld inzet op windenergie. Er zijn gemeenten die denken aan 0% wind en 100% zon (Olst-Wijhe en Steenwijkerland), terwijl Hardenberg kiest voor 70% wind en 30% zon. Via een motie van het CDA werd wel duidelijk gemaakt dat deze aantallen niet in beton zijn gegoten en dat de percentages nog (flink) kunnen wijzigen.

Kaartje verwijderen
Dat wilde de ChristenUnie ook duidelijk maken door een kaartje uit het rapport te gummen. Daarin stonden mogelijke zoekgebieden naar plekken voor windmolens en zonneparken, waardoor de inwoners zouden kunnen denken dat die plekken al vastliggen. De partij koos er uiteindelijk voor een disclaimer toe te voegen, waarin stond dat er geen rechten aan het kaartje ontleend kunnen worden.

Keuze Hardenberg
Hardenberg kiest (voorlopig) voor meer wind en minder zon omdat hiervoor minder grond nodig is en de kosten lager zijn. De VVD ziet meer in zonnepanelen op daken (hoewel alle geschikte daken al zijn meegenomen in de 30% zon) en boeren faciliteren die grond beschikbaar willen stellen om zonneparken aan te leggen, zoals grondeigenaren tussen Bergentheim en Kloosterhaar hebben aangeboden. Maar daar zijn partijen als het CDA fel op tegen.

Hoe het lokaal verder moet zal nog heel wat hoofdpijn opleveren. Draagvlak voor windmolens is er nauwelijks, grootschalige zonneparken aanleggen kost veel goede landbouwgrond, nog meer panelen op daken plaatsen biedt niet veel soelaas zodat energiebesparing voorlopig het meeste gewin oplevert. Ondertussen kan onderzoek plaatsvinden naar alternatieve energiebronnen en kan de netbeheerder van het elektriciteitsnet aan de slag om de capaciteit te verhogen, omdat er nu te weinig plek is op de kabels voor alle mooie plannen.