Hospice krijgt bijdrage gemeente voor uitbreiding

Het hospice ’t Huis aan de Vecht in Hardenberg kan rekenen op een gift van 25.000 euro van de gemeente Hardenberg. Het bedrag is bestemd voor de uitbreiding van het hospice.

Op dit moment biedt het hospice plaats aan twee gasten die de beschikking hebben over een eigen kamer met eigen sanitaire ruimte. Daarnaast kan de gast verblijven in een gezamenlijke huiskamer. Omdat de zorgzwaarte en de vraag naar een plaats in het hospice de laatste jaren is toegenomen wordt het hospice verbouwd en uitgebreid met een derde kamer. Ook de gezamenlijke huiskamer wordt vergroot. In de verbouwing en uitbreiding worden duurzame en energiezuinige maatregelen getroffen. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in klimaatbeheersing en akoestiek waardoor het verblijf voor de gasten comfortabeler wordt.

De totale kosten voor de verbouwing zijn 350.000 euro. De financiering wordt grotendeels mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden Hospice ‘t Huis aan de Vecht en via fondsen en sponsoracties. In totaal is er 325.000 euro beschikbaar. Omdat alle middelen en regelingen benut zijn wil de gemeente het ontbrekende deel schenken.