Huurkorting vanwege corona

Huurders van gemeentelijk vastgoed die zwaar getroffen zijn door de coronapandemie worden onder voorwaarden financieel ondersteund, zo hebben B&W besloten. De bedoeling is dat hierdoor de kans wordt vergroot dat de huurders financieel gezond blijven. De financiële gevolgen voor de gemeente worden op zo’n 25.000 euro geschat.

In de jaren 2020, 2021 en 2022 zijn de inkomsten voor veel instellingen en bedrijven in meer of mindere mate afgenomen door de coronapandemie. Om die reden hebben enkele huurders van gemeentelijk vastgoed een verzoek ingediend voor het verstrekken van huurkorting.

De gemeente heeft tot nu toe vastgehouden aan het besluit dat huurders van gemeentelijk vastgoed om uitstel van huurbetaling of om een betalingsregeling kunnen vragen.
De Hoge Raad heeft eind december 2021 echter uitgesproken dat de coronapandemie te beschouwen is als een onvoorziene omstandigheid. Op basis hiervan hebben huurders, onder bepaalde voorwaarden, recht op huurkorting. De gemeente volgt deze lijn en is van plan een eenmalige huurkorting te verstrekken.