Jonkhans van raad naar water

Het voormalige PvdA-raadslid Rein Jonkhans uit Hardenberg zoekt zijn heil in het waterschapsbestuur. Hij staat kandidaat voor Water Natuurlijk, de grootste fractie in het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Jonkhans staat op nummer drie van de kandidatenlijst. Water Natuurlijk bezet momenteel zes zetels. De waterschapsverkiezingen zijn op woensdag 15 maart 2023, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.