Kleine groep huurders nog zonder rookmelders

VECHTDAL – Er zijn nog zo’n 60 huurders van woningstichting Vechtdal Wonen die op 1 juli geen rookmelders in huis hadden, terwijl dat wel verplicht was. Op het totaal van ongeveer 10.000 woningen van de woningstichting is dat slechts 0,6%. Dat is veel minder dan bij andere woningstichtingen in de provincie. Waarom deze huurders geen afspraak met de installateur hebben gemaakt is niet bekend.

Eind 2021 zaten nog 600 woningen zonder rookmelders. Vechtdal Wonen heeft toen aan de firma’s Energiewacht en Breman opdracht gegeven voor eind juni 2022 in deze woningen rookmelders aan te brengen. Bij 60 huurders is dat nog niet gelukt, maar Vechtdal Wonen heeft voldoende rookmelders op voorraad om ze direct te plaatsen als de huurders toch nog contact opnemen.

Vechtdal Wonen zal net als andere woningstichtingen in ons land met belangstelling de uitkomst afwachten van de rechtszaak die Sint Joseph in Almelo tegen een huurder heeft aangespannen die weigert rookmelders te laten plaatsen. Het is verplicht rookmelders te hebben en Sint Joseph weet niet wie voor de kosten opdraait als een verzekeraar weigert uit te keren, wanneer bij brand blijkt dat de verplichte rookmelder er niet hing.