/

Kloosterterrein Sibculo mag bebouwd worden

SIBCULO – Er mag gebouwd worden op het kloosterterrein in Sibculo. Omwonenden hebben tot aan de Raad van State geprobeerd de bouw van 14 woningen tegen te houden, maar de rechters stelden vandaag de gemeente Hardenberg op alle punten in het gelijk.

De ene groep bewoners vond dat de communicatie onvoldoende was geweest, andere bewoners voelden zich niet serieus genomen in hun bezwaren maar de rechters waren van mening dat Hardenberg zich keurig aan de regels had gehouden.

Woningbehoefte
Verder meenden de bezwaarmakers dat er geen behoefte was aan 14 woningen in Sibculo en zeker niet op die plek, maar de gemeente kon aantonen dat er al veel woningen waren verkocht en op de overgebleven kavels opties waren genomen. Ook dit bezwaar werd door de Raad van State van tafel geveegd.

Keuze
Voor het kloosterterrein is gekozen nadat drie locaties zijn onderzocht. Dit zijn de locatie Op de Akkers, de locatie Gemeenteweg en de locatie Kloosterterrein. Uiteindelijk heeft de raad gekozen voor de locatie Kloosterterrein omdat daarmee tevens fondsen gegenereerd kunnen worden voor de ontwikkeling van het voormalige klooster. Hiermee zorgt het plan voor een toeristisch-recreatieve impuls voor Sibculo. Bovendien wordt door de ontwikkeling van het kloosterterrein de kloosterlocatie meer onderdeel van het dorp en wordt de sociale controle ten aanzien van het kloosterterrein verbeterd.

Buffer
De angst dat de groene bufferstrook van 10 meter breed tussen de nieuwbouw en de bestaande woningen verdwijnt is volgens de rechters ongegrond. Het inrichtingsplan zal ervoor zorgen dat de strook wordt overgelaten aan de natuur waardoor een goed leefgebied ontstaat voor eekhoorn en veldspitsmuis.