Meer beeldscherm, meer buitenspelen

Het overgrote deel van de kinderen tussen de 0 en 12 jaar zit lekker in z’n vel, voelt zich gelukkig en heeft een goede ervaren gezondheid. Dit blijkt uit de resultaten van de Kindermonitor 2021. Dit is een vierjaarlijks onderzoek die de gezondheid, de leefstijl, het welzijn en de opvoeding van kinderen in de leeftijd van een half jaar tot 12 jaar in beeld brengt.

Ruim 8.500 ouders uit de regio IJsselland hebben in het najaar van 2021 een vragenlijst ingevuld.

Opvoedingsvragen en hulp
Meer dan de helft van de ouders maakt zich weleens zorgen over hun kind. Tessa Overmars, onderzoeker bij GGD IJsselland: “In de groep ouders met jongere kinderen gaat het dan bijvoorbeeld om zorgen over eten en slapen. Ouders met oudere kinderen hebben zorgen over faalangst en angst en onzekerheid van hun kind.” De meeste ouders ervaren voldoende steun uit hun omgeving. De behoefte aan deskundige hulp ligt hoger (23%) dan in 2017 (14%). Deze behoefte is er met name als het gaat om psychosociale problemen van het kind en opvoedkundige vragen.

Bewegen en beeldschermgebruik
Ruim driekwart van de kinderen van 4 tot 12 jaar is lid van een sportvereniging. Bijna twee vijfde van de 4-12 jarigen beweegt dagelijks minstens een uur. “Ook spelen kinderen vaker buiten dan in 2017. Vier vijfde speelt dagelijks een half uur of meer buiten.”, zo benoemt de onderzoekster. “Wel is het beeldschermgebruik onder kinderen toegenomen. Ruim twee vijfde van de ouders legt hierbij een link met de coronaperiode.” Een derde van de ouders vraagt zich af hoe dit beeldschermgebruik in de hand te houden.

Meer informatie
In de kindermonitor zijn nog veel meer thema’s onderzocht, zoals: voeding, weerbaarheid, voorlezen, seksuele opvoeding, opvoeding over alcohol en roken. Ook is gevraagd naar de impact van corona op de leefstijl en het welzijn van hun kind. Alle resultaten van de Kindermonitor 2021 zijn te vinden via www.ijssellandscan.nl.