Meer graafschade door honden

Het kost even wat tijd als je dijken heb die achter elkaar gelegd de afstand Zwolle-Parijs vormen, maar de voorjaarsinspectie van de dijken van Waterschap Drents Overijsselse Delta zit er weer op.
Belangrijkste conclusie: een toename van muizengangen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat verklaart ook de forse stijging in het aantal locaties met graafschades door honden dit voorjaar.

“Honden ruiken of horen de muizen in de dijk en gaan daarom graven. Meer muizen kan dus zorgen voor meer graverij van honden”, laat dijkbeheerder Frank Jansen weten. Het waterschap roept hondenbezitters op hierop alert te zijn en gaat zich beraden op mogelijkheden om dit soort schades zoveel mogelijk te voorkomen.