Meer kleine windmolens mogelijk

HARDENBERG – Alle agrariërs in de gemeente Hardenberg kunnen op vrij eenvoudige wijze gebruik maken van kleine windmolens bij hun bedrijf. Maximaal twee stuks met een as-hoogte van 25 meter en tot 25 meter uit het bouwblok. Dat kan dankzij een amendement van het CDA, medeondertekend door PvdA, VVD, D66 en GroenLinks. B&W wilden het wat moeilijker maken voor bedrijven in essen- en hoevenlandschappen en de beekdallandschappen, omdat die gebieden kwetsbaar zijn. Dat was ook wat de gemeenteraad aanvankelijk wilde, maar volgens D66-raadslid Jacco Rodermond verandert de wereld soms en daarmee de opdracht aan het college. “Dit is zo’n voorbeeld”, was zijn reactie.

OpKoers bleef tegen de verruiming van de maatregel. Raadslid Falco Bruinsma vond het voorstel van B&W ver genoeg gaan. Ook de ChristenUnie was tegen het amendement. Bas Kuipers: “Het voorstel van B&W past bij de motie die we in 2020 hebben aangenomen. Wij vinden nog steeds dat je kwetsbare landschappen iets voorzichtiger moet behandelen.” Op de vraag van VVD’er Bert Gelling of de CU dan boeren financieel wil compenseren omdat de procedure langer duurt was het antwoord kort maar krachtig: “Zeker.”

Het amendement werd met 16 tegen 14 stemmen aangenomen, drie raadsleden waren afwezig. Het geamendeerde voorstel werd met 19 tegen 11 aangenomen.