Meer ruimte voor recreatievaart

De haven in Hardenberg heeft voor de start van het zomerseizoen een nieuwe inrichting. Vanaf februari worden in de havenkom en langs de wandelpromenade nieuwe steigers aangelegd. Ook komen er voorzieningen voor vaarrecreanten. De herinrichting van de haven is in mei klaar.

Drijvende steigers
Langs de wandelpromenade worden nieuwe drijvende steigers aangelegd. Samen met de bestaande steigers liggen er dan over een lengte van circa 90 meter steigers voor passanten. Langs de havenweg wordt circa 45 meter aan drijvende steigers gelegd. Hier is ook plek voor de rondvaartboot om aan te leggen. Ook in de havenkom worden nieuwe steigers aangelegd. Na de herinrichting biedt de haven plek aan circa 45 bootjes.

Havenmeester in café Docks
De mogelijkheden worden verkend om in voormalig café Docks sanitaire voorzieningen te maken. Ook kan de havenmeester hier een plek krijgen.
Het is de bedoeling dat de watersportvereniging de haven en de voorzieningen gaat exploiteren. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt.

Kans dat parkeerdeck op termijn verdwijnt
Bij het plan voor de herinrichting van de haven is rekening gehouden met het mogelijk in ere herstellen van de Gedempte haven. Deze mogelijkheid wordt nog verder verkend.