/

Nieuwe gasleveranciers voor Hardenberg

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg moet voor gemeentelijke gebouwen op zoek naar een andere gasleverancier. Nu wordt nog fossiel gas gebruikt, maar dat levert aardbevingen in Groningen op en het spekt de kas van Rusland waarmee de oorlog in Oekraïne wordt gefinancierd. Een motie van de PvdA en GroenLinks om te onderzoeken of in plaats van fossiel gas zo spoedig mogelijk Groengas uit de regio gebruikt kan worden, is dinsdag door de hele gemeenteraad omarmd.

Groengas is afkomstig van mest van veebedrijven dat vergist is. Het gebruik ervan helpt om de ammoniakemissie terug te dringen waarmee stikstof ruimte wordt gecreëerd voor woningbouw. Na vergisting van de mest van veebedrijven blijft digestaat over. Dit overblijfsel kan dienen als vervanging van kunstmest, wat weer bijdraagt aan een gezonde bodem.
Verder menen de linkse politieke partijen dat Hardenberg het voortouw moet nemen in vergroening van de warmtevoorziening. Door over te stappen op Groen Gas kunnen andere ondernemers op het idee komen om dit voorbeeld over te nemen.

B&W krijgen de opdracht om dit uiterlijk in 2023 te realiseren of zoveel eerder als mogelijk is.