Onderzoek naar toekomst brandweerkazerne

HARDENBERG – De brandweerkazerne in Hardenberg is oud, zelfs nog ouder dan de gemeente zelf denkt. Er moet een besluit worden genomen over de toekomst van de kazerne: voor veel geld allerlei aanpassingen, vernieuwingen en verbeteringen aanbrengen zodat het gebouw weer 20 jaar mee kan of voor veel geld een moderne, nieuwe kazerne bouwen.

De gemeente is eigenaar van de kazerne maar verhuurt het pand aan de Veiligheidsregio IJsselland. Vandaar dat de gemeenteraad een besluit moet nemen over de kazerne, die niet in 1978 in gebruik is genomen, zoals ambtelijk wordt gedacht, maar op 10 juni 1977.

Dat besluit kan pas worden genomen nadat onderzocht is wat de beste optie is: verbouw of nieuwbouw. Zo’n onderzoek kost 53.000 euro, wat volgens B&W betaald kan worden met geld dat dit jaar op de begroting is overgebleven.

Het bedrag wordt voor een groot deel uitgetrokken om een projectleider van elders aan te trekken. De afdelingen Ruimtelijk Domein en Openbaar Gebied zijn zo druk bezig met het uitzoeken en geschikt maken van ruimtes voor Oekraïense vluchtelingen, dat alle projectleiders bezet zijn.