Oude Vechtbrug in miniatuurvorm

De Vechtbrug in Hardenberg uit 1891 heeft een plek gekregen in het infocentrum van de Historische Verenging Hardenberg aan het Wilhelminaplein. De maker van de vijf meter lange replica is de 74-jarige Geert Jalving, een timmerman met meer dan 50 jaar ervaring. De oorspronkelijke brug was van ijzer, maar Jalving heeft hem van hout gemaakt. “Zoveel mogelijk van afvalhout, want het is zonde om dat weg te gooien”, vindt Jalving.

Met een wagen van de firma Brunink is het gevaarte donderdagmiddag verhuisd van de werkplaats van Jalving naar het infocentrum. Brunink is een van de kartrekkers van de watersportvereniging Hardenberg en voorstander van het plaatsen van een ophaalbrug zoals die uit 1891 in de huidige Voorstraatbrug.

Het is de bedoeling dat de replica van de brug (schaal 1:10) tijdens het museumseizoen van 3 juli tot en met 30 oktober te zien is in museum ’t Stadhuus aan de Voorstraat.