Planschade door aanleg Boshoektunnel

De aanleg van een autotunnel van bedrijventerrein De Haardijk naar sportpark De Boshoek onder de vernieuwde N34 levert een bewoner van de Hessenweg een kleine 4.000 euro op. Daar staat tegenover dat hij meer last heeft van het geluid van het verkeer en dat zijn uitzicht minder fraai is geworden, waardoor zijn woning in waarde is gedaald.

Hij heeft vorig jaar een verzoek ingediend voor een planschadevergoeding bij de gemeente Hardenberg. Adviesbureau Langhout & Wiarda heeft de aanvraag onderzocht en vastgesteld dat de verslechtering van invloed zal zijn op de prijs die een eventuele koper van de woning zal bieden.

Volgens de adviseur bedraagt de schade 15.000 euro, maar omdat een deel van het risico voor de eigenaar van de woning is, komt hij uit op een vergoeding van 3.750 euro. B&W hebben besloten hiermee akkoord te gaan. De provincie Overijssel zal de gemeente compenseren, zo is afgesproken tijdens de onderhandeling over de aanpassing van de N34