Raad wil meer mogelijkheden om kleine windmolens te plaatsen

Doe je als B&W precies wat de gemeenteraad van je vraagt, is het weer niet goed.

In maart 2020 vroeg de raad om meer mogelijkheden voor boeren om kleine windmolens bij hun boerderij te plaatsen. Een ashoogte van 25 meter zou wenselijk zijn en de molens zouden buiten het bouwblok geplaatst kunnen worden. Dinsdag besprak de raad het voorstel van B&W om twee windmolens te mogen plaatsen met een ashoogte van maximaal 25 meter die maximaal 25 meter buiten het agrarisch bouwvlak geplaatst kunnen worden.
Dat zou zonder veel problemen kunnen bij boerderijen in heide- en veenontginningslandschappen zoals Bergentheim-zuid. In essen- en hoevenlandschappen en de beekdallandschappen zoals in het Reestdal of op de Lutter Es zou dat wat meer moeite kosten. De nieuwe gemeenteraad wil echter meer.

Insprekers
Namens LTO Noord zei Gerrie Kleine tegen de raad dat op bepaalde plekken best een ashoogte van 35 meter mogelijk is. Dat levert tenminste voldoende elektriciteit op. “Het moet gestimuleerd worden dat de agrarische bedrijven in de eigen energiebehoefte voorzien. Maar dan moet het op alle plekken in de gemeente mogelijk zijn om windmolens te plaatsen. Wij pleiten voor maatwerk.”
Herma Vetker van het melkveebedrijf Vetker-Grevelman uit Lutten vroeg ook om meer mogelijkheden voor boeren buiten de heide- en veenontginningslandschappen. “En graag zonder veel bureaucratie. Wij willen best een ton of meer investeren, frustreer dat nou niet met onnodig lange procedures die onnodig extra kosten met zich meebrengen.”

CDA-raadslid (en boer) Gerrit van de Berg begon met een compliment te geven aan B&W die de motie uit 2020 goed hebben uitgevoerd, “maar we zien dat niet overal kleine windmolens geplaatst kunnen worden. We zullen over twee weken een amendement indienen om dit toch mogelijk te maken”.

Subsidie
Wethouder Martijn Breukelman bestreed het idee dat buiten de heide- en veenontginningslandschappen niks mogelijk is. Alleen moet daar wat meer onderzoek worden gedaan om maatwerk te kunnen leveren. De gemeente zou de extra kosten, zo’n 5.000 euro, als subsidie voor haar rekening kunnen nemen, stelde hij voor. Overal windmolens toestaan zal op bepaalde plekken het landschap aantasten en daar voelen B&W niets voor.

De ChristenUnie, OpKoers en GroenLinks kunnen zich wel vinden in het voorstel van Breukelman, maar CDA en VVD willen meer mogelijkheden voor de boeren in de hele gemeente. B&W zullen uitzoeken wat juridisch kan en wat de kosten zijn van beide voorstellen. Dinsdag 21 juni neemt de gemeenteraad een definitief besluit.