Reparatie lek dak wijkcentrum Uilenest

HEEMSE – De zonnepanelen op wijkcentrum ’t Uilenest in Heemse laat de gemeente weer verwijderen. Tijdelijk, zodat het dak gerepareerd kan worden.

Het gebouw is eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan de wijkvereniging Rondom de Brink. Het dak van het gebouw bestaat uit metalen dakplaten, waarop zonnepanelen zijn geplaatst. Op meerdere plekken in het gebouw is sprake van lekkage tijdens regenbuien. Om de oorzaak te achterhalen is onderzoek naar de dakconstructie uitgevoerd en hiervoor zijn de zonnepanelen gedemonteerd en zijn enkele dakplaten verwijderd.

Uit het onderzoek is gebleken dat de lekkages veroorzaakt worden door gaten in meerdere dakplaten en veroudering van de waterkeringen tussen de dakplaten en hoekstukken. De technische staat van het dak is dus slechter dan de gemeente had gedacht. Het hele dak vervangen is misschien wel het beste, maar de gemeente moet nog bepalen wat er op termijn met het gebouw gebeurt. De reparaties zorgen er wel voor dat de levensduur van het dak met zo’n 20 jaar wordt verlengd.

Reparatie kost 36.000 euro. Met de wijkverenging is afgesproken dat samen wordt gekeken wanneer de reparaties het beste uitgevoerd kunnen worden.