Scholen worden eigendom gemeente

SCHUINESLOOT – Basisschool De Wegwijzer in Schuinesloot werd in 2001 feestelijk heropend, nadat de school flink was vernieuwd en uitgebreid. Nu staat het gebouw leeg, omdat enkele jaren geleden een nieuwe school in gebruik is genomen. Volgens de Wet op het primair onderwijs wordt een leegstaand schoolgebouw eigendom van de gemeente, zodat binnenkort de overdrachtspapieren worden getekend. Hetzelfde gebeurt met ’t Kompas in Radewijk (gefuseerd met Den Velde) en Klimop in De Krim (gesloten vanwege te weinig leerlingen).

De gemeente kan nu de gebouwen voor andere doeleinden gaan gebruiken. Bijvoorbeeld voor verkoop als woning (De Baanbreker, Lutten), voor het gebruik als dorpshuis (obs Radewijk) of als opvang voor vluchtelingen (Het Talent, Dedemsvaart). Welke bestemming de gebouwen en de grond zullen krijgen is nog niet bekend.

(foto: de heropening in 2001 van De Wegwijzer in Schuinesloot.)