Sociaal ondernemen met een uitkering

Hardenberg wil een sociale coöperatie opzetten, de eerste in Overijssel. Met zo’n coöperatie worden mensen in de bijstand gestimuleerd hun talenten te gebruiken in bijvoorbeeld een eigen onderneming, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat ze hun recht op bijstand verliezen

Scharrelondernemers
Andere gemeenten in ons land dienen Hardenberg als voorbeeld. Bijvoorbeeld Breda, waar de coöperatie buurtbewoners ondersteunt die binnen de coöperatie hun eigen bedrijfjes willen opzetten. Van tuinonderhoud en naaiatelier tot persoonlijke coaching. Deze ‘scharrelondernemers’ doen dit met behoud van hun uitkering. Zoiets staat Hardenberg ook voor ogen.

In zo’n coöperatie zijn acht tot zestien mensen actief die hun eigen producten of diensten aanbieden. Ze helpen elkaar, stimuleren elkaar en leren van elkaar. De coöperatie is bedoeld voor creatieve mensen, vaak met afstand tot de arbeidsmarkt, die nu een bijstandsuitkering ontvangen en niet in hun eentje willen of kunnen ondernemen.

Begeleiding
Binnen de coöperatie worden de deelnemers begeleid in het opzetten van een eigen zaak en ze krijgen een klein startkapitaal. De inkomsten kunnen worden gebruikt voor kleine investeringen in hun onderneming of ze worden verrekend met hun bijstandsuitkering, die ze wel mogen behouden. Ze zetten een plan op waarin hun eigen talenten worden ingezet, om op die manier een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.

Tweejarig project
De gemeente start hiermee als eerste binnen de provincie Overijssel met dit tweejarige project. Het uiteindelijke doel is dat de sociale coöperatie na twee jaar compleet in eigen onderhoud voorziet. De coöperatie is geheel onafhankelijk, de gemeente stelt een projectbegeleider aan die de deelnemers helpt. Ook zal zij in de opstart fase ondersteunen bij het werven van geschikte personen. De gemeente hoopt dat de provincie Overijssel ook zal bijdragen aan de start van de sociale coöperatie.