/

Steun voor thuiszorgcoöperatie

De raadsleden Jeanet Meijerink van VVD en Linda Verschuur van 50Plus willen van B&W weten waarom de Thuiszorg Helpgewoon Hardenberg, een werknemers coöperatie, niet in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. Volgens beide raadsleden is Helpgewoon is een goede partij om zorg te verlenen in de gemeente Hardenberg, zij hebben een goede tevredenheidsscore, zijn een platte organisatie met weinig overheadkosten. “En dat ze geliefd zijn is te merken aan de groei die ze de laatste jaren hebben laten zien, want die is met ruim 300% gestegen naar 88 tevreden gebruikers.”

B&W kiezen voor drie aanbieders omdat ze genoeg capaciteit hebben om de zorg te leveren in Hardenberg, “maar er zijn maar twee partijen die historie hebben in onze gemeente. Hoeveel van de 1395 inwoners die gebruik maken van de voorziening huishoudelijke hulp waren in december ondergebracht bij Carinova of Beter Thuis Wonen?”, willen de raadsleden weten.

Mocht Helpgewoon niet meedoen met het leveren van thuiszorg, dan betekent dit het einde van de organisatie, aldus Meijerink en Verschuur.