/

Stroeve onderhandelingen met zorgverzekeraar

De gemeente Hardenberg biedt inwoners die tot 130% van een bijstandsuitkering verdienen een zorgverzekering van Zilveren Kruis/Achmea. Die verzekering is goedkoper dan wanneer de inwoners die zelf zouden afsluiten. Er is echter een probleem opgetreden, hebben ChristenUnie en PvdA ontdekt: de zorgverzekeraar heeft nog geen contract afgesloten met SMC, het ziekenhuis in Hardenberg. Dat betekent dat de Hardenbergers niet alle zorg vergoed krijgen of dat ze naar een ander ziekenhuis moet reizen.

De beide politieke partijen hebben hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Zij willen graag dat B&W zich met de zaak bemoeien en initiatief nemen richting SMC. Waarom niet gevraagd wordt om ook initiatief te nemen richting hun contractpartner Zilveren Kruis/Achmea is niet duidelijk.