Uitstel renovatie gymzalen

In 1970 kwam de Hardenberger burgemeester Van Splunder met een cadeau aanzetten tijdens de officiële ingebruikname van de Dominee Doekesschool in Heemse: een gymzaal ter waarde van 250.000 gulden. Hoogste tijd om de boel te renoveren, maar de gemeente stelt die al geplande renovatie toch maar even uit tot 2026. Alleen de noodzakelijke werkzaamheden om de veiligheid te waarborgen worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de gymzaal in woonwijk de Norden-Hazenbos. Het bedrag dat voor de renovatie was uitgetrokken wordt in de reservepot gestopt.

De gemeente doet dit omdat verwacht wordt dat vanaf 2024 het leerlingenaantal van de basisscholen in Heemse gaat dalen. Die daling wordt veroorzaakt door de bouw van een nieuwe school in de wijk Marslanden. Hoe groot de daling zal zijn is nu nog niet goed te overzien, zeggen scholen en gemeente. Pas vanaf 2026 wordt besloten of er bijvoorbeeld een gymzaal wordt afgebroken en de overgebleven zaal wordt vernieuwd of dat beide gymzalen plat gaan en worden vervangen door een nieuw exemplaar.