Verbazing over bouwplannen Hardenberg

HARDENBERG – Hoe doen jullie dat toch in Hardenberg? De gemeente Kampen komt op bezoek, Binnenlands Bestuur heeft aandacht aan Hardenberg besteed en het magazine van de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft vijf pagina’s gereserveerd voor een verhaal over Hardenberg. Allemaal willen ze weten hoe het kan dat hier de komende jaren zoveel huizen gebouwd kunnen worden.

In de gemeente Hardenberg worden meer nieuwe woningen gebouwd dan gedacht en ook nog eens sneller. Volgens wethouder Martijn Breukelman is het de bedoeling de komende jaren zo’n 400 nieuwe woningen per jaar te bouwen. Ondanks de stikstofperikelen. Daarvoor maakt de gemeente plannen voor woningbouw in alle kernen, maar vooral in de wijk Marslanden zal dat zichtbaar zijn. Daar worden de komende acht à negen jaren zo’n 850 nieuwe woningen gebouwd. Het betreft sociale huur, betaalbare koopwoningen en vrije kavels. Ze komen aan de noord- en oostkant van de bestaande woningen. De gemeente werkt bij de ontwikkeling van Marslanden samen met ontwikkelaar Roosdom Tijhuis.

Grote bestemmingsplannen
Om sneller te kunnen bouwen, kiest de gemeente volgens Martijn Breukelman voor grote bestemmingsplannen. “Dat is één van de acties uit ons versnellingsprogramma. Want ruimtelijke procedures kosten veel tijd. Daarom maken we grote bestemmingsplannen. Als dat plan klaar ligt, kunnen we gelijk verder bouwen als het nodig is. En hoeven we geen tijdrovende procedures te doorlopen als er veel vraag is naar woningen.”

Naast plannen voor woningen is de gemeente bezig met bouwplannen voor een nieuwe basisschool en de aanleg van hockeyvelden en een clubgebouw voor hockeyvereniging GZG.