Verlenging AZC Hardenberg in gevaar

Het besluit van de gemeenteraad van Hardenberg om het COA opdracht te geven binnen een jaar het aantal ‘veilige landers’ in AZC Hardenberg terug te brengen tot nul is niet uitvoerbaar. Dat was al verwacht, zodat B&W in december hebben afgeraden deze eis te stellen voor verlenging van de aanwezigheid van het AZC met 5 jaar, maar VVD, CDA, OpKoers en 50Plus wilden per se die afspraak maken.

Voor het COA is dit geen optie, laat bestuurslid Kapteijns weten. Mensen uitsluiten van hulp op basis van nationaliteit is wettelijk niet toegestaan. Bovendien hebben mensen uit veilige landen in bepaalde situaties recht op een verblijfsvergunning, iets wat wethouder Luiten tijdens de raadsvergadering in december ook al vertelde. Bij soortgelijke verzoeken op andere plekken in het land kon alleen worden toegezegd ‘dat overlast stevig wordt aangepakt.’ Voor Hardenberg zou dit onder meer betekenen extra geld voor de inzet van BOA’s.

Als de raad niet van plan is het besluit van december aan te passen, zijn er twee mogelijkheden: het AZC wordt per 8 maart opgeheven, omdat de omgevingsvergunning niet meer geldig is, of het AZC wordt per 26 oktober opgeheven, omdat dan de bestuursovereenkomst eindigt.

De gemeenteraad zal deze zaak bespreken tijdens de raadsvergadering van 12 januari.