Woningen op plek hotel-restaurant

HARDENBERG – De gemeenteraad van Hardenberg krijgt binnenkort een voorstel te behandelen om de bouw van 5 woningen en 30 appartementen in drie bouwlagen (13 meter) mogelijk te maken aan de Hessenweg in Heemse. Dat gebeurt op de plek van het hotel en het restaurant De Bokkepruik. De panden zijn verkocht en de nieuwe eigenaar wil een woonfunctie aan het terrein geven. Het plan heeft al ter inzage gelegen. In totaal zijn vier bezwaren (‘zienswijzen’) tegen het bouwplan ingediend.

Uitzicht
De bewoners aan het Rustenbergherplein zijn niet blij met het bouwplan. Ze vragen zich af waarom er weer een appartementencomplex in Hardenberg moet komen, er zijn de laatste jaren al zoveel gebouwd. Ze raken hun uitzicht kwijt. Bovendien vinden ze dat op de plek van het voormalige restaurant ‘gewone’ woningen moeten komen en de appartementen op de plek van het voormalige hotel aan de Spechtstraat. Een Zorghotel was beter op zijn plaats geweest, vinden ze, nu wordt een plan ontwikkeld dat geld moet opleveren voor de eigenaar. En de huurappartementen die 900 euro per maand moeten kosten zijn niet interessant, want mensen die dat kunnen betalen kopen liever een woning of appartement.

Dure appartementen
Volgens de gemeente zijn dure huurappartementen schaars en merkt ze dat de vraag naar deze woningen toeneemt. De appartementen aan de kant van de Spechtstraat bouwen vindt de gemeente geen goed idee omdat zo’n bouwwerk niet past bij de andere woningen in die straat. De vrees van inkijk is ongegrond omdat de appartementen te ver verwijderd zijn van de woningen aan het Rustenbergherplein.

Lawaai
Ook de zorg om meer verkeerslawaai van een bewoner van de Hessenweg wordt niet gedeeld door de gemeente. De dagelijkse verkeersbewegingen zijn zo gering dat niet eens van ‘geringe verkeersintensiteit’ kan worden gesproken volgens het verkeersbureau CROW. Bovendien mag er maar 30 km per uur worden gereden, zodat door het bouwplan het woon- en leefklimaat voor omwonenden vrijwel niet verandert.

Alternatief plan
Ook een bewoner die in 2019 een woning in de directe omgeving heeft gekocht vanwege de rust en het groen verwacht overlast. Schaduwhinder, lichthinder, parkeerhinder, minder privacy en zijn huis wordt minder waard. Hij wil wel met de gemeente meedenken over een alternatief, namelijk minder hoog bouwen of een plek zoeken waar minder mensen last van de bouw hebben. Omdat aan zijn kant geen woningen maar bergingen komen, hagen worden geplant om licht van koplampen tegen te houden en er voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein komen voor de nieuwe bewoners zijn ook deze bezwaren aan de kant geschoven.

Privacy
Bewoners van de Merelstraat kijken nu tegen een heg, bomen, struiken en de zijkant van De Bokkepruik aan. Ze kunnen daarvoor vrij in de tuin zitten. In de nieuwe situatie zal vanuit de appartementen uitzicht zijn op de tuin en de woning van deze bewoners, waardoor hun privacy wordt beperkt. Volgens de gemeente is dat zo, maar er is helemaal geen zitje in hun voortuin zodat daar waarschijnlijk geen gebruik van wordt gemaakt. En als ze dat al doen is er nu ook geen sprake van privacy omdat ze aan een doorgaande weg zitten. Aan de achterkant van hun woning is voldoende ruimte om in de tuin te zitten zonder bekeken te worden.

De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen en de bezwaren ongegrond te verklaren. Dinsdag 12 oktober wordt hierover een besluit genomen.